Nagrody

W 2011 roku „Orkiestra z Chmielnej” otrzymała nagrodę
od prezydenta miasta Warszawy „Zasłużony dla Warszawy”
W 2023 roku „Orkiestra z Chmielnej” otrzymała medal PRO MASOVIA za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego i krzewienie folkloru miejskiego
od Marszałka Województwa Mazowieckiego
W 2023 roku „Orkiestra z Chmielnej” otrzymała od Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP  statuetkę jako niepowtarzalny depozytariusz folkloru wielkomiejskiego